Chọn MENU

Thu cũ đổi mới

Với Bảo Tín Mobile, bạn có thể nhận được giá trị lớn cho thiết bị hiện tại của mình và áp dụng giá trị đó cho thiết bị mới. Và bạn có thể làm tất cả điều đó trực tuyến. Nếu thiết bị của bạn không đủ điều kiện nhận tín dụng, chúng tôi sẽ tái chế thiết bị đó miễn phí. Điều đó tốt cho bạn và hành tinh.

Nhận ưu đãi, tặng thêm 1 triệu đồngkhi bạn Nâng đời Điện thoại

Tên máy Giá trị thu mua
iPhone 7
3.000.000
iPhone 7 Plus
3.500.000
iPhone 8
4.000.000
iPhone 8 Plus
4.500.000
iPhone X
5.000.000

Xem các dòng Iphone cũ nhận thu đổi

Tìm sản phẩm bạn muốn nâng đời

Nhận ưu đãi, tặng thêm 1 triệu đồngkhi bạn Nâng đời Apple Watch

Tên máy Giá trị thu mua
Apple Watch Series 42
2.190.000

Xem các dòng Apple Watch cũ nhận thu đổi

Tìm sản phẩm bạn muốn nâng đời

Nhận ưu đãi, tặng thêm 1 triệu đồngkhi bạn Nâng đời Ipad

Tên máy Giá trị thu mua
Ipad 3 Pro
2.000.000
Ipad 2
Liên hệ

Xem các dòng Ipad cũ nhận thu đổi

Tìm sản phẩm bạn muốn nâng đời

Nhận ưu đãi, tặng thêm 1 triệu đồngkhi bạn Nâng đời Mac

Tên máy Giá trị thu mua
Macbook Pro 15inch
2.190.000

Xem các dòng Mac cũ nhận thu đổi

Tìm sản phẩm bạn muốn nâng đời

Nhận ưu đãi, tặng thêm 1 triệu đồngkhi bạn Nâng đời Sản phẩm

Tên máy Giá trị thu mua

Xem các dòng Sản phẩm cũ khác nhận thu đổi

Tìm sản phẩm bạn muốn nâng đời

Lưu ý*: Giá thu đổi chỉ mang tính tham khảo, thực tế còn phụ thuộc vào tình trạng máy của bạn. Vui lòng liên hệ với cửa hàng gần nhất để được kiểm tra máy và tư vấn miễn phí

Khách hàng Bảo Tín Mobile


Video review sản phẩm

Xem thêm