Chọn MENU

Kho máy cũ - Bảo Tín Mobile

(188 sản phẩm)
Sắp xếp theo
Bộ lọc

iPad Air 16Gb Wifi + 4G (99%)

3.590.000 4.590.000

iPad Air 32Gb Wifi + 4G (99%)

4.290.000 5.290.000

iPad Air 128Gb Wifi + 4G (99%)

5.790.000 6.790.000

iPad Air 2 16Gb Wifi+ 4G (99%)

3.990.000 5.590.000

iPad Air 2 128Gb Wifi+4G (99%)

7.590.000 8.590.000

iPhone 7 32Gb Quốc tế (LikeNew 99%)

2.390.000 2.990.000

iPhone 7 128Gb Quốc tế (LikeNew 99%)

2.690.000 3.790.000

iPhone X 64Gb - Quốc tế (LikeNew 99%)

4.590.000 5.590.000

iPad Air 2 64Gb Wifi + 4G (99%)

4.990.000 7.590.000

iPad Air 2 32Gb Wifi + 4G (99%)

4.290.000 6.590.000

iPad Mini 4 32Gb Wifi + 4G (99%)

5.990.000 6.990.000

iPad Mini 4 64Gb Wifi + 4G (99%)

6.990.000 7.590.000

iPad Pro 9.7" - 32Gb Wifi+ 4G (99%)

5.590.000 6.590.000

iPad Mini 3 - 64Gb Wifi + 4G (99%)

4.590.000 5.590.000

iPad Mini 3 - 128Gb Wifi + 4G (99%)

5.590.000 6.590.000

iPad Mini 4 128Gb Wifi + 4G (99%)

7.990.000 8.590.000

iPad Pro 9.7" - 128Gb Wifi+ 4G (99%)

6.990.000 7.990.000

MacBook Pro 15" TouchBar MPTT2 (512Gb/Gray)

26.990.000 28.990.000

iPad Pro 9.7" - 256Gb Wifi+ 4G (99%)

7.990.000 8.990.000

iPhone 8 64Gb - Quốc tế (LikeNew 99%)

2.990.000 3.990.000

iPhone X 256Gb - Quốc tế (LikeNew 99%)

5.590.000 7.590.000

iPhone XR 64Gb - Quốc tế (LikeNew 99%)

4.990.000 6.490.000

Samsung Galaxy S8 (LikeNew 99%)

3.190.000 4.190.000