Chọn MENU

iPhone 12 Mini Cũ (Likenew)

iPhone 12 Mini 64Gb Quốc tế 99%

6.990.000 7.990.000

iPhone 12 Mini 128Gb Quốc tế 99%

7.990.000 8.990.000

iPhone 12 Mini 256Gb Quốc tế 99%

8.990.000 9.990.000

Khách hàng Bảo Tín Mobile


Video review sản phẩm

Xem thêm